„Aktywna Gmina Podkarpacia”

Ranking „Aktywna Gmina Podkarpacia” po raz pierwszy został opracowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie i Małopolski Instytut Gospodarczy w 2008 r.  Celem tej inicjatywy jest promowanie oraz poszukiwanie najciekawszych pomysłów, rozwiązań oraz przykładów działań wzmacniających potencjał gospodarczy i społeczny podkarpackich gmin. Podstawą do ustalenia miejsc poszczególnych gmin w trzech grupach: 16 gmin miejskich, 109 wiejskich oraz 35 miejsko-wiejskich, są dane liczbowe dziesięciu kategorii. Punktowanych jest kolejno 10 prezentowanych w tabeli rankingu głównego kategorii od dochodów i wydatków ogółem, a na saldzie dochodów i wydatków ogółem na 1 mieszkańca kończąc. Za 1 miejsce wśród wszystkich podkarpackich gmin przyznawany jest 1 punkt, za ostatnie miejsce 160 punktów. Teoretyczny zwycięzca we wszystkich kategoriach może uzyskać łącznie 10 punktów. Ostatnia gmina na liście we wszystkich kategoriach może „zdobyć” 1600 punktów.

Aktywna Gmina Podkarpacia – liderzy kategorii

Od 2010 r. obok rankingu głównego prezentowane są „Złote 10-tki Gmin Podkarpacia” w pięciu kategoriach:

  • Turystyczna gmina Podkarpacia
  • Inwestor roku
  • Skuteczny beneficjent środków unijnych
  • Kreator kapitału społecznego
  • Lider globalizacji

Poniżej link do rankingu „Aktywna Gmina Podkarpacia” za rok 2019:

Złota Setka Gmin Podkarpacia