Oferta szkoleniowa

Pomagamy osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz istniejącym mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Rzeszowie (OWP), działający w strukturze Małopolskiego Instytutu Gospodarczego jest jednym z realizatorów Projektu TOR # 10 Programu Banku Światowego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ten został uruchomiony w celu zapobiegania bezrobociu i kreowania przedsiębiorczości w Polsce.

Głównym zadaniem Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości jest udzielanie pomocy osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz istniejącym mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Pomoc ta obejmuje m.in. usługi doradcze świadczone przez konsultantów OWP, którzy w profesjonalny sposób informują i doradzają przedsiębiorcom w ich problemach i decyzjach dotyczących zakładania, prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej.

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie oraz pozostałymi urzędami pracy w województwie podkarpackim. Istotnym komponentem działalności OWP są szkolenia organizowane w ramach działalności statutowej oraz zlecone przez instytucje i przedsiębiorstwa.

Konsultanci OWP służą pomocą w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do uzyskania pożyczki ze środków FRP. Na terenie Podkarpacia prowadzi działalność ponad 100 firm, które zostały utworzone lub wsparte przy pomocy środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Zapraszamy.

Aktualna oferta szkoleniowa

  • Biznes plan (30 godz.)
  • ABC przedsiębiorczości (30 godz.)
  • Podstawy przedsiębiorczości (100 godz.)
  • Zarządzanie finansami w małej firmie (25 godz.)