Lista 100 największych przedsiębiorstw Podkarpacia

Lista 100 największych przedsiębiorstw Podkarpacia to projekt realizowany od 2002 r. przez Małopolski Instytut Gospodarczy i Wyższą Szkołę Zarządzania. W 2002 r. po raz pierwszy została zaprezentowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie Lista 100 największych przedsiębiorstw Podkarpacia według przychodów ze sprzedaży za rok 2000 i 2001. Obok Listy 100 corocznie prezentowane są 10-tki największych podkarpackich przedsiębiorstw w takich kategoriach jak: dynamika przychodów ze sprzedaży, eksport, udział eksportu w przychodach ze sprzedaży, zatrudnienie, zysk, rentowność netto oraz  kapitalizacja rynkowa podkarpackich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Poniżej link do Listy 100 za rok 2019:

Złota setka firm – ranking największych firm Podkarpacia