1996-2016

4 tysiące absolwentów, 20 lat nauki biznesu na najwyższym poziomie

Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie

Założona przez Małopolski Instytut Gospodarczy Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie wpis do rejestru uczelni niepaństwowych (nr 99) uzyskała 30 lipca 1996 roku. Ważnym wydarzeniem w rozwoju Szkoły było podpisanie w 1996 roku umowy o współpracy z Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Od 1998 r. WSZ prowadziła działalność w obiektach przy ulicy Mickiewicza 1-3, przy rzeszowskim Rynku. Uczelnia oferowała studia licencjackie (dzienne, wieczorowe i zaoczne) na kierunkach: zarządzanie i marketing oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

W 1998 roku WSZ zawarła umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na jej podstawie, we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, w WSZ od 1998 roku uruchomiono specjalność: zarządzanie informacją i mediami a rok później studia licencjackie na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Od 1999 roku we współpracy z Katedrą Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie prowadzona była specjalność handel i marketing międzynarodowy.

W październiku 2001 roku naukę w WSZ rozpoczęło prawie 1500 studentów: ponad 400 na studiach dziennych i ponad 1000 na studiach zaocznych. W kolejnych latach były uruchamiane nowe specjalności a także studia podyplomowe w zakresie finansów, zarządzania i marketingu.

W kolejnych latach  WSZ nawiązała współpracę naukową ze szkołami biznesu we Włoszech (Rzym), Hiszpanii (Malaga, Sewilla), Szkocji (Dundee), na Ukrainie (Lwów, Tarnopol), Białorusi (Grodno, Mińsk), Słowacji (Preszow, Koszyce) oraz uczelniami amerykańskimi (Chicago, Seattle).

WSZ koncentrowała się na praktycznych aspektach zarządzania, marketingu, finansów i bankowości oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej. W trakcie II i III roku nauki studenci uczący się w systemie dziennym oraz wieczorowym odbywali praktyki zawodowe w wiodących firmach regionu, bankach, biurach maklerskich, instytucjach ubezpieczeniowych oraz w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych.

W roku 2000 Ministerstwo Edukacji Narodowej, po kompleksowej kontroli,  przedłużyło WSZ licencję na kolejne 10 lat (przedłużone w 2010 r. na kolejne 10 lat). W tym samym roku decyzją MEN Uczelnia została zakwalifikowana, jako pierwsza z Podkarpacia, do projektu „Suplement do dyplomu”, którego celem było zapewnienie uznawalności dyplomów polskich uczelni za granicą. W latach 1999-2013 studia licencjackie w WSZ ukończyły 4152 osoby, a studia podyplomowe kilkaset osób.

Więcej o historii WSZ, w okolicznościowej galerii „Chwila wspomnień WSZ” (z okazji 25-lecia rozpoczęcia działalności przez WSZ) dostępnej na stronie MIG od sierpnia 2021 r.