POL-USA

Współpraca międzynarodowa

Polsko-Amerykański Instytut Przedsiębiorczości

W 1990 r. rząd Stanów Zjednoczonych przeznaczył środki finansowe na szkolenia dla przedstawicieli nauk ekonomicznych w Polsce. Projekt przewidywał powstanie w Polsce trzech instytutów przedsiębiorczości przy uniwersytetach i uczelniach ekonomicznych. Pracownicy uczelni po przeszkoleniu przez amerykańskich profesorów mieli następnie przeprowadzić serie szkoleń dla polskich przedsiębiorców.

W lipcu 1991 roku do Rzeszowa przyjechali przedstawiciele: Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USA ID) oraz Ohio State University. W trakcie wizyty, podczas spotkania w Sali Senatu Politechniki Rzeszowskiej, amerykańscy goście potwierdzili, że przygotowany przez dr Krzysztofa Kaszubę projekt powstania przy Politechnice Rzeszowskiej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości został zatwierdzony przez władze Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego.

Początki Instytutu

Polsko-Amerykański Instytut Przedsiębiorczości(P-AIP) rozpoczął działalność w Rzeszowie w lipcu 1991 roku a jego dyrektorem został dr Krzysztof Kaszuba. Liderzy Instytutów oraz ich zastępcy z Rzeszowa, Białegostoku i Poznania, w lipcu i sierpniu 1991 r. wzięli udział w dwumiesięcznych kursach zorganizowanych w USA, w kilku amerykańskich uczelniach, w Columbus, Chicago, Los Angeles, Waszyngtonie i Filadelfii. Dotyczyły one programów szkoleniowych w 5-ciu dyscyplinach: marketingu, finansów, zarządzania, przedsiębiorczości oraz planowania strategicznego. Do Polski przywieziono dużą ilość materiałów szkoleniowych dla nauczycieli szkolących przedsiębiorców. Kolejne szkolenia dla kadry Instytutów w amerykańskich uczelniach odbyły się w latem 1992 i 1993 r.

Kolejne kursy odbyły się z udziałem amerykańskich gości już w Polsce. Przeszkolono 15 nauczycieli z rzeszowskich uczelni i rozpoczęto pierwsze szkolenia dla przedsiębiorców. Podczas 3 lat organizacji szkoleń w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu, finansów oraz zarządzania strategicznego z usług P-AIP skorzystało kilka tysięcy osób przedstawicieli i właścicieli kilkuset firm z Podkarpacia, które w znacznym stopniu stanowią o potencjale gospodarczym regionu.

Razem z InstytutamiPrzedsiębiorczości z Poznania i Białegostoku rzeszowski ośrodek organizował w latach 1992 – 1994 Krajowe Forum Przedsiębiorczości w Gdyni. Były to pierwsze tego typu w Polsce spotkania koncentrujące się wokół różnorodnych zagadnień rozwoju przedsiębiorczości, w których oprócz przedstawicieli nauki uczestniczyli także praktycy życia gospodarczego i politycy. Efektem działalności Instytutów są także wydawnictwa i filmy promujące ideę przedsiębiorczości

Lipiec 1991 r. Sala Senatu Politechniki Rzeszowskiej. Dyrektor P-AIP dr Krzysztof Kaszuba prezentuje otrzymany od Cathy Ashmore z Ohio State University pamiątkowy zegar dla Instytutu w Rzeszowie. Siedzą Cathy Ashmore, Alicja Unterschuitz, Nina Mayer z USAID.
Przedstawiciele Polsko-Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości z Rzeszowa, Poznania, Białegostoku w Ohio State University, Columbus, 1993 r.
Skrypt „Sukces Firmy – przykłady” opracowany został w ramach projektu utworzenia Instytutów Małej Przedsiębiorczości przy Szkołach Menadżerów w Rzeszowie, Białymstoku i Poznaniu. W ramach projektu zrealizowano serię 10 dziesięciominutowych odcinków filmu video pt. „Sukces Firmy” prezentujących przykłady dziesięciu firm prywatnych, działających obecnie w nowych warunkach gospodarki rynkowej w Polsce. Skrypt może być wykorzystany jako pomoc dydaktyczna dla instytucji zajmujących się szkoleniami osób zaangażowanych w działalność gospodarczą.

Działalność szkoleniowo-doradcza Polsko-Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości w Rzeszowie w latach 1992–1994

KlienciRok 1992Rok 1993Rok 1994Razem 1992-1994
Tytuł szkoleniaszkoleniadoradztwoszkoleniadoradztwoszkoleniadoradztwoszkoleniadoradztwo
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ22070242110275140737280
MARKETING140125175130165142480397
FINANSE1208513290165110417285
ZARZĄDZANIE125751308814580400243
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE85208025902825573
EXPORT-IMPORT602868357540203103
GIEŁDA – JAK PIENIĄDZE INWESTOWAĆ70x112x150x332x
RAZEM820403939478106554030271381